Jak dbać o skórę podczas ospy małpiej

Jeśli uważasz, że byłeś narażony na ospę małp, ważne jest, aby wiedzieć, jak traktować swoją skórę. Istnieje kilka różnych metod pielęgnacji skóry podczas tej infekcji, w tym profilaktyka poekspozycyjna. Jeśli nie jesteś pewien, co robić, skonsultuj się z dermatologiem. Twój lekarz będzie mógł przepisać plan leczenia specjalnie dla Ciebie.

Zakażenie wirusem małpiej ospy

Typowe objawy zakażenia małpią ospą to gorączka, dreszcze i charakterystyczna wysypka. Objawy te występują zwykle na twarzy, rękach, nogach, dłoniach i w okolicach anogenitalnych. Wysypka rozwija się w kilku etapach i zwykle składa się z krost i skorupek. Krwawienie z odbytu i tenesmus mogą być również związane z ospą małpią.

Chorzy na małpią ospę powinni utrzymywać skórę w czystości i suchości oraz ograniczać kontakt z innymi osobami. Okres inkubacji wynosi zazwyczaj od sześciu do 13 dni, ale może być dłuższy lub krótszy. Pracownik służby zdrowia wyjaśni kolejne kroki. Wysypka zwykle zanika w ciągu dwóch do czterech tygodni. W przypadku wystąpienia wysypki należy jak najszybciej skontaktować się z pracownikiem służby zdrowia, aby zapobiec ewentualnym wtórnym zakażeniom – ten element tekstu jest efektem pracy twórczej ekipy portalu pieknafigura-blogjulii.pl.

Ospa małpia jest bardzo zaraźliwa, dlatego należy trzymać się z daleka od zakażonych osób i zwierząt. Rozprzestrzenia się poprzez bliski kontakt z zakaźnymi płynami ustrojowymi, takimi jak wydzieliny z dróg oddechowych i ślina. Kontakty seksualne są również głównym źródłem przenoszenia.

Chociaż nie ma specyficznej szczepionki zapobiegającej małpiej ospie, niektóre szczepienia mogą przed nią chronić. Należy unikać kontaktu z zakażonymi osobami, zwierzętami i przedmiotami. Należy również pamiętać o dokładnym umyciu rąk po kontakcie z osobą zakażoną.

Najlepszym sposobem pielęgnacji skóry podczas zakażenia wirusem ospy wietrznej jest zachowanie odpowiedniego poziomu nawodnienia. Jeśli skóra staje się sucha, należy nakładać krem nawilżający na dotknięte miejsca i unikać bezpośredniego działania promieni słonecznych. Wirus może wpływać na wiele układów organizmu i powodować duże uszkodzenia skóry. Jeśli nie jest natychmiast leczony, zakażenie małpią ospą może prowadzić do bliznowacenia rogówki, co może spowodować trwałą utratę wzroku.

Zakażona skóra może być również podatna na rozwój wysypki lub zmian skórnych. Aby potwierdzić zakażenie, należy zeskrobać zmianę chorobową związaną z ospą małpią. W przypadku zauważenia zmiany skórnej należy udać się do dermatologa lub specjalisty chorób zakaźnych.

Poza leczeniem wysypki można stosować lecznicze żele miejscowe, aby zmniejszyć ból. Przepisane leki pomogą Ci również w utrzymaniu czystości dotkniętego chorobą miejsca. Choć zakażenie wirusem małpiej ospy zdarza się rzadko, może być niezwykle bolesne i spowodować trwałe blizny.

Zakażenie wirusem małpiej ospy zwykle zaczyna się od wysypki, która może pojawić się na twarzy lub rękach. Trwa ona od dwóch do czterech tygodni i będzie wyglądać jak małe pęcherze lub pryszcze. Wysypka jest w stanie zapalnym i będzie przechodzić przez strupy. Może również pojawić się na klatce piersiowej i odbycie.

Ospa małpia może być przenoszona z osoby na osobę i może rozprzestrzeniać się poprzez sieci ludzi. Z tego powodu CDC wydało wytyczne, aby zapobiec jej rozprzestrzenianiu się. CDC zachęca ludzi do uczestniczenia w targach zdrowia i spotkaniach towarzyskich przy zachowaniu środków ostrożności przeciwko ospie wietrznej.

Chociaż nie ma dostępnych komercyjnych leków przeciwwirusowych na ospę wietrzną, niektóre osoby mogą zdecydować się na otrzymywanie powiadomień tekstowych o ogniskach ospy wietrznej, wysyłając SMS o treści „MONKEYPOXESP” pod numer 81336. Można również zdecydować się na otrzymywanie wiadomości o szczepionce i środkach zaradczych w zależności od lokalizacji.

Profilaktyka

Ospa małpia jest chorobą zakaźną przenoszoną z osoby na osobę, ale można się chronić utrzymując skórę w czystości i chroniąc ją. Wirus rozprzestrzenia się przez kontakt skóra do skóry z osobami zakażonymi lub przez dotykanie materiałów, które były dotykane przez osobę zakażoną. Choroba pozostaje zakaźna do czasu wytworzenia się nowej skóry.

Objawy ospy małpiej obejmują dreszcze, wysypkę i obrzęk gruczołów. Objawy te mogą być bardzo poważne, jeśli pozostaną nieleczone. Na szczęście wirus małpiej ospy nie jest nowy i dostępne są szczepionki, które pomagają zmniejszyć nasilenie choroby.

Pracownicy służby zdrowia, którzy pracują z pacjentami chorymi na małpią ospę, muszą nosić środki ochrony osobistej (PPE), w tym fartuchy ochronne, ochronę oczu, rękawiczki i wkładki do twarzy z filtrem N95. CDC zaleca również stosowanie ochrony dróg oddechowych. Jeśli nie jesteś pewien, czy potrzebujesz ochrony, poproś pracownika służby zdrowia o pomoc w podjęciu decyzji.

Po kontakcie z osobą zakażoną pracownicy służby zdrowia powinni używać środka do odkażania rąk na bazie alkoholu, aby usunąć wszelkie ślady wirusa. Higiena rąk jest również ważna podczas zapobiegania małpiej ospie. Pracownicy służby zdrowia powinni zawsze myć ręce po kontakcie z zakażoną osobą, a także dezynfekować powierzchnie środowiskowe po kontakcie z zakażonymi powierzchniami.

Ospa małpia jest zakaźna i może być przekazywana z osoby na osobę poprzez bliski kontakt skóra do skóry. Dlatego też opublikowano wytyczne CDC, aby pomóc osobom uniknąć ospy wietrznej. Zapobieganie jest najlepszym sposobem ochrony przed tą chorobą. Choroba trwa od dwóch do czterech tygodni. Po zagojeniu się zmian skórnych, ospa małpia nie jest już zaraźliwa.

Profilaktyka ospy małpiej powinna być wdrożona zaraz po wykryciu wirusa. Mimo że choroba nie występuje endemicznie w Kalifornii, nadal stanowi zagrożenie i WHO kontynuuje monitorowanie przypadków. Obecnie ognisko rozprzestrzenia się w 22 krajach poza Afryką. Ognisko to jest również pierwszym ogólnospołecznym ogniskiem małpiej ospy. Spowodowała ona 173 potwierdzone przypadki i 59 mieszkańców Kalifornii.

Ospa małpia jest chorobą zakaźną wywoływaną przez wirus podobny do ospy. Większość przypadków jest łagodna i ustępuje samoistnie. Niektóre przypadki wymagają jednak leczenia lekiem przeciwwirusowym. W leczeniu choroby można również stosować terapie przeciwko ospie wietrznej.

Przy zapobieganiu ospie wietrznej należy pamiętać o nawilżaniu i ochronie skóry. Choroba rozprzestrzenia się poprzez długotrwały, bliski kontakt skóra do skóry. Może się również rozprzestrzeniać przez powietrze i kropelki z dróg oddechowych. Czynnikiem ryzyka jest również kontakt seksualny z osobą zakażoną.

Profilaktyka poekspozycyjna

Jeśli Ty lub ktoś z Twoich bliskich był narażony na kontakt z małpią ospą, powinieneś otrzymać szczepionkę przeciwko małpiej ospie lub profilaktykę poekspozycyjną. Szczepionka ta jest dostępna dla dorosłych i dzieci w wieku sześciu miesięcy i starszych. CDC zaleca, aby dorośli w wieku osiemnastu lat i starsi otrzymali tę szczepionkę. Ważne jest, aby otrzymać szczepionkę jak najwcześniej i aby w terminie otrzymać drugą dawkę.

Pracownicy służby zdrowia są uważani za osoby o wysokim ryzyku ekspozycji na małpią ospę i mogą odnieść korzyści z profilaktyki poekspozycyjnej, która polega na otrzymaniu szczepionki w ciągu czterech dni po ekspozycji na pacjenta z małpią ospą. Ta forma leczenia ochronnego jest główną metodą ochrony pracowników służby zdrowia przed tą chorobą.

Pracownicy służby zdrowia powinni unikać bezpośredniego kontaktu z osobami zakażonymi, powinni nosić rękawiczki i fartuch. Jeśli konieczny jest bliski kontakt, pracownik opieki zdrowotnej powinien również nosić respirator. Po bezpośrednim kontakcie z osobą chorą, pracownik opieki zdrowotnej powinien umyć ręce wodą z mydłem i użyć środków ochrony osobistej (PPE) w celu ochrony własnej.

Szczepionka ACAM2000(r) jest żywą szczepionką zawierającą kompetentny do replikacji żywy wirus szczepionkowy. Jest ona powszechnie podawana osobom z grupy wysokiego ryzyka, takim jak pracownicy laboratoriów. Jednak większość klinicystów i personelu laboratoryjnego nie wykonuje ogólnego testu na obecność ortopokswirusów, dlatego nie ma wiarygodnego sposobu określenia, czy dana osoba była narażona na ospę małpią.

Po narażeniu na ospę małpią mogą wystąpić objawy takie jak gorączka i obrzęk węzłów chłonnych. Może również wystąpić ból gardła lub zatkanie nosa. Objawy te znikną po kilku tygodniach. Jeśli nie jesteś pewien swojego stanu zdrowia, powinieneś natychmiast skontaktować się z pracownikiem służby zdrowia w celu postawienia diagnozy.

Szczepionka przeciwko małpiej ospie jest dostępna dla osób, które były narażone na kontakt z małpią ospą. Szczepionka jest podawana w ciągu czterech dni od ekspozycji i może zmniejszyć ciężkość choroby. Jednak szczepionka nie jest w 100% skuteczna. Ogólnie rzecz biorąc, nie należy podawać szczepionki po wystąpieniu objawów.

Zapobieganie rozprzestrzenianiu się zakażenia małpią ospą u ludzi jest głównym celem szczepionki Monkey Vax. Skuteczność szczepionki będzie oceniana za pomocą próby prowokacyjnej na makakach oraz randomizowanego, kontrolowanego badania fazy 3.

Na obszarach endemicznych ospa małpia jest przenoszona przez bezpośredni kontakt z osobami zakażonymi, kontakt ze skażoną pościelą lub odzieżą, a także przez kropelki z dróg oddechowych. Chociaż choroba ta występuje endemicznie w Afryce, przypadki ospy małpiej u ludzi wystąpiły w Stanach Zjednoczonych, najczęściej w wyniku podróży międzynarodowych.

Ospa małpia jest wywoływana przez wirusa blisko spokrewnionego z ospą prawdziwą. Jest to choroba wysoce zakaźna, a rozprzestrzenia się poprzez kontakt skóra do skóry z osobami zakażonymi. Nie wiadomo jednak, czy nie rozprzestrzenia się ona z jednej osoby na drugą bez wystąpienia objawów.

Podobne tematy